Duurzaamheid in de ICT gaat al snel over CO2-uitstoot, het broeikaseffect en klimaatverandering. Duurzaamheid gaat niet langer alleen over het imago van groen produceren, maar het gaat over een compleet nieuwe visie. Een andere kijk op het milieu en de rol van een organisatie of bedrijf.

  • Wat is duurzaamheid in de ICT?
  • En hoe lossen ICT-bedrijven het duurzaamheidsvraagstuk op?

Wanneer een bedrijf een inschattingsfout maakt wat betreft duurzaamheid bij de productie van goederen, kan dit grote gevolgen hebben. Te vaak hebben bedrijven niet in de gaten hoe groot de werkelijke CO2 voetafdruk is die hun bedrijfsprocessen achterlaten in het milieu. Managers die informatie over duurzaamheid niet op waarde schatten, lopen kans op reputatieschade. Daarom vraagt de business ook steeds vaker om duurzaamheid in de ICT branche. Een duurzame invulling is van groot belang. Simpele maatregelen zijn niet voldoende in de vervuilende ICT-sector. Wat zijn de vervolgstappen voor meer duurzaamheid in de ICT-sector.

Duurzaamheid ICT

De eerste stappen in duurzaamheid in de ICT

Omdat de zakelijke sector vereist dat ICT-organisaties steeds actiever betrokken raken en nadenken over duurzaamheid, moeten er stappen worden gezet. Wat betekent een duurzame invulling in de ICT-sector?

De ICT-sector moet actiever aan de slag met onderwerpen als ethiek & milieu. Maar ook maatschappelijke betrokkenheid en mensenrechten mogen niet worden vergeten. Als dit soort thema’s vallen onder het kopje duurzaamheid, dan is een samenwerking tussen de zakelijke sector en ICT een logisch gevolg.

Er zijn veel raakvlakken. Overheden en maatschappelijke organisaties voelen zich geroepen om bedrijven en instanties te wijzen op hun maatschappelijke betrokkenheid. Duurzaamheid kan een organisatie onderscheidend maken ten opzichte van de rest. Anderzijds kan het niet deelnemen aan duurzaamheid een fikse reputatieschade opleveren. En dat zou een grote financiële strop kunnen betekenen. Duurzaamheid start dus vaak vanuit een invalshoek van angst. Jammer genoeg krijgt duurzaamheid daarmee ook een minder positieve naam. Bedrijven zien het als een kostenpost en een risico.

Energiebesparing binnen de ICT

Het klinkt een beetje tegenstrijdig, energie besparen in de ICT. En dat is ook logisch, want ieder apparaat in de ICT heeft stroom nodig. Toch kan de ICT-sector duurzamer te werk gaan. De volgende 4 tips zijn al een belangrijke stap in de goede richting.

Lang leve het thuiswerken

Niet dat je er meteen aan zou denken, maar een groot deel van de milieuvervuiling is afkomstig van de uitlaatgassen van auto’s. Direct heeft het niets met ICT te maken, maar indirect alles. Veel vergaderingen worden op locatie gehouden en medewerkers worden geacht deze locatie te bezoeken. Zeker de IT sector heeft zijn bedrijven en klanten op veel verschillende locaties. De auto is het meest gebruikte vervoermiddel. Een belangrijke bijdrage aan een beter milieu is het thuiswerken en de conference calls. Zo kan iedereen deelnemen, zonder dat het milieu extra wordt belast.

ICT recycling

Recyclen en hergebruiken

Niet alleen binnen de ICT, maar in alle sectoren is weggooien niet meer volledig geaccepteerd. Recyclen is het nieuwe woord. Hergebruiken is belangrijk. Kijkend naar de IT wereld is met name het hergebruiken van hardware van belang. Dit geldt zowel voor bedrijven als voor particulieren. Ken je de term refurbished? Het zijn apparaten die nieuw zijn gekocht, maar vanwege een defect zijn teruggebracht naar de winkel. De fabrikant heeft het artikel volledig nagekeken en vervangen wat defect was. Als al het werk naar behoren is gedaan, dan zou een refurbished apparaat moeten functioneren als nieuw.

Daarnaast heeft het een groot voordeel. De prijs is enorm gereduceerd. Refurbished artikelen zijn soms in de winkel te koop, maar vaker online. Je kunt er een flink koopje mee slaan. Mits je goed oplet. Want je weet helaas nooit waarom een product werd terug gebracht naar de winkel. Een andere optie is om de hardware binnen je eigen bedrijf opnieuw in te zetten voor thuisgebruik. Bedrijven hebben een plan waarin apparaten binnen een vastgestelde tijd moeten worden afgeschreven. Vaak is er nog niets mis mee. Afgeschreven apparaten kunnen tevens bij bedrijven afgeleverd worden die gespecialiseerd zijn in het geven van een tweede leven aan afgeschreven hardware.

De cloud is duurzaam

Opslaan in de cloud. Werken in de cloud. Overgaan naar de cloud. Je hebt er vast wel van gehoord. Maar welke relatie heeft de cloud met duurzaamheid? Als een bedrijf overgaat naar de cloud, in hoeverre heeft het milieu hier baat bij? Door te werken in de cloud bespaart een bedrijf energie en hardware. Bespaar je hardware, dan bespaar je ook grondstoffen die nodig zijn voor de productie van de hardware.

Wanneer een bedrijf overstapt op werken in de cloud, dan zijn servers dus overbodig. De cloud lijkt daarmee een enorm goede zet. Maar misschien kan jouw bedrijf niet werken zonder servers. Weet dan dat servers een grote hoeveelheid warmte produceren. Laat de warmte niet verloren gaan en bedenk een goed bedrijfsplan om de hitte te gebruiken. Er zijn al meerdere kantoren in het land die de hitte afkomstig uit de serverruimte inzetten om het kantoor te verwarmen.

Is papierloos werken de toekomst?

Het wordt al jaren geroepen: papierloos werken is de toekomst. Spaar de bomen en stop de houtkap. Maar zijn deze mooie woorden al in praktijk gebracht? Of printen we toch nog massaal alle documenten in veelvoud uit? Wil je zelf iets doen om het milieu te sparen? Print dan vanaf nu altijd dubbelzijdig. Daarnaast kun je inktpatronen handmatig bijvullen in plaats van nieuwe patronen te kopen. En maak medewerkers bewust van het printgedrag. Geef autorisaties uit die printen wel of niet toestaan. Dit om meer controle te krijgen op de hoeveelheid printjes die worden gemaakt.

Geef medewerkers tevens de juiste tools om digitaal te werken. Laat medewerkers hun agenda delen. Notities tijdens een vergadering kunnen direct worden gemaakt in OneNote. Na de vergadering kunnen de notulen direct digitaal worden verzonden. In werkelijkheid hoeft er dus nog maar heel weinig geprint te worden. Maar papierloos werken vraagt echt om een mentale switch.

Duurzaamheid bij online aankopen

Duurzaamheid gaat verder dan de eigen werkzaamheden. Bedrijven kunnen tijdens het werk ook duurzame initiatieven stimuleren. Een goed voorbeeld is de integratie van de duurzame plugin TreeClicks. Deze plugin is gratis te gebruiken. Bij elke online aankoop worden de advertentie inkomsten via de plugin gebruikt voor het planten van bomen. Een heel groen en duurzaam initiatief, en heel makkelijk te integreren in de bedrijfsstructuur.